อาหารเป็นพิษ อาการ และวิธีรับมือกับอาการอาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ
อาหารเป็นพิษ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ง่ายและป้องกันได้ยาก ส่วนใหญ่เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแต่อาการมักไม่รุนแรง และทุเลาได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมง ส่วนในรายที่มีอาการอย่างรุนแรง ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของเชื้อที่ร่างกายได้รับเข้าไป อย่างไรก็ดีแม้อาหารเป็นพิษจะสามารถทุเลาได้เอง แต่หากเกิดในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือในผู้สูงอายุ ก็เป็นอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนได้ 

อาหารเป็นพิษ คืออะไร ?

อาหารเป็นพิษ หมายถึง อาการท้องเดินเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการ เช่น ปวดท้อง ท้องสีย อาเจียน อาจเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อโรคที่ปนเปื้อน อาการที่ไม่รุนแรงสามารถหายได้เอง นอกจากมีภาวะอื่น ๆ แทรกซ้อนเช่น ท้องเสียไม่หยุดและรุนแรงจนทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ

ลักษณะอาการของอาหารเป็นพิษ

ผู้ที่ได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานเข้าไป ส่วนใหญ่จะแสดงอาการภายใน 1-2 วัน หรือบางคนอาจมีอาการหลังรับประทานอาหารเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยลักษณะอาการของอาหารเป็นพิษ ได้แก่
 1. รู้สึกพะอืดพะอม คลื่นไส้ อาเจียนติดต่อกันหลายครั้ง
 2. อาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรือ  ถ่ายอุจจาระปนเลือดหรือมูก
 3. มีอาการปวดมวนท้อง ทำให้รู้สึกทรมานจากอาการปวดท้องแบบบิดเกร็งเป็นพัก ๆ
 4. รู้สึกเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรง ปากแห้ง กระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะน้อย จากการที่ร่างกายสูญเสียหรือขาดน้ำ
 5. ปวดศีรษะ หรือมีอาการวิงเวียนศีรษะ

สาเหตุของอาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย และรองลงมาคือ เชื้อไวรัส รวมทั้งการปนเปื้อนสารพิษอื่น ๆ เช่น สารเคมี พืชพิษ สัตว์พิษที่ไม่ใช่จากเชื้อโรค ที่พบได้บ่อย ๆ คือ จากเห็ดพิษ อาหารทะเล สารหนู และสารตะกั่ว 

อาการรุนแรงที่ต้องรีบพบแพทย์

 1. มีภาวะขาดน้ำ มักมีอาการ ปากแห้ง กระหายน้ำ ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย ปัสสาวะมีสีเข้ม หัวใจเต้นเร็ว  อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ และหน้ามืด
 2. ผู้ใหญ่ท้องเสียติดต่อกัน 3 วัน ส่วนเด็กอาจท้องเสียติดต่อกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่อาการไม่ดีขึ้นเลย
 3. อาเจียนต่อเนื่องนานกว่า 12 ชั่วโมง
 4. มีเลือดปนในอาเจียนหรืออุจจาระ
 5. ตามัวหรือมองเห็นภาพไม่ชัด
 6. ปวดท้องอย่างรุนแรง โดยที่อาการปวดท้องไม่ลดลงเลยหลังจากอุจจาระไปแล้ว
 7. ท้องเสียร่วมกับมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส

ภาวะแทรกซ้อนของอาหารเป็นพิษ

ภาวะแทรกซ้อนที่พบในบ่อย โดยเฉพาะในรายที่มีอาการถ่ายมาก อาเจียน ได้แก่ ภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ อาจรุนแรงถึงภาวะช็อก กรณีได้รับเชื้อโรคที่เป็นสารพิษภาวะแทรกซ้อนอาจต่างกันไป เช่น มีเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ เกิดการแท้งบุตรในหญิงตั้งครรภ์ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต โลหิตเป็นพิษแทรกซ้อน หรือโรคไต

การวินิจฉัยอาการอาหารเป็นพิษ

แพทย์จะวินิจฉัยโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบ เริ่มจากซักถามประวัติเพื่อหาสาเหตุ เช่น อาการของผู้ป่วย อาหารที่รับประทาน ระยะเวลาที่มีอาการ กรณีมีอาการถ่ายท้องรุนแรงหรือเรื้อรัง แพทย์จะตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยการการตรวจเลือด ตรวจหาปริมาณเกลือแร่ในเลือดและตรวจการทำงานของไต หรือการตรวจอุจจาระ เพื่อตรวจหาชนิดของเชื้อโรค

การรักษาอาการอาหารเป็นพิษ

ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคแล้วแพทย์จะให้การรักษาตามความรุนแรงของโรค โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
 • อาการอาหารเป็นพิษที่ไม่รุนแรง จะให้การรักษาตามอาการและให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่
 • ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษที่มีอาการรุนแรง ถึงขั้นขาดน้ำรุนแรง แพทย์จะรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล โดยให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ จนกว่าอาการอาหารเป็นพิษจะทุเลา
 • หากการวินิจฉัยพบว่า เกิดจากสาเหตุอื่น ก็จะให้การรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น ให้ยาปฏิชีวนะในรายที่พบว่าเป็นบิดชิเกลล่า หรืออหิวาต์

วิธีป้องกันตนเองจากอาหารเป็นพิษ

 1. เลือกอาหารที่ผ่านการปรุงสุกใหม่ ๆ  รับประทานอาหารที่สด สะอาด 
 2. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก
 3. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลง หรือสัตว์อื่น
 4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีการปนเปื้อน เพื่อถนอมอาหารหรือปรุงแต่งรส แต่งสี และกลิ่น
 5. อาหารที่ค้างมื้อ ก่อนรับประทานต้องทำให้สุกใหม่ก่อนเสมอ
 6. ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหารหรือรับประทานอาหาร
 7. แยกอาหารดิบและอาหารสุก เพื่อระมัดระวังการปนเปื้อน 
อาหารเป็นพิษ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับประทานอาหาร เนื่องจากอาหารการกินเป็นปัจจัยสำคัญในการในชีวิตประจำวัน การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดถูกสุขอนามัยก็จะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะเหล่านี้ ได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกทานอาหารปรุงเองหรือปรุงสุกใหม่ ๆ หลีกเลี่ยงอาหารปรุงสำเร็จที่มีการปนเปื้อนสารปรุงแต่ง หรือถนอมอาหาร แม้อาการเหล่านี้จะไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองแต่หากมีภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมีโรคประจำตัว อาจเป็นอันตรายและต้องใช้เวลาในการดูแลรักษา
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก