นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา AU Farm มองเห็นว่า ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการของเรา AU Farm Shop เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญแก่การเก็บข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านเป็นอย่างดี ป้องกันความปลอดภัยให้ข้อมูลของทุกท่านเป็นความลับ การที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าของเรา เราถือว่าท่านได้ยินยอมหรืออนุญาติให้เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ทางเรา

การใช้บริการของเว็บไซต์

เราจะเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าของเรา และเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางเราจะเก็บไว้ เป็นข้อมูลที่ท่านได้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปเพื่อการทำรายการสั่งซื้อสินค้า และสร้างบัญชีผู้ใช้  คือ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำการเก็บไว้เป็นระยะเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ให้ข้อมูล

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่เราได้ทำการเก็บไปนั้น โดยที่ผู้ใช้บริการรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เรามีจุดประสงค์เพื่อ

  • ทำการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  • การดูแลท่านหลังการขาย / ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ของท่าน  
  • การจัดส่งสินค้า 
  • เพื่อให้สิทธิ์พิเศษสำหรับท่านที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้ว 
  • ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราบนเว็บไซต์
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานรัฐ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราทำการเก็บไว้ ผู้ดูแลควบคุมข้อมูลจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เราจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและเป็นความลับ โดย กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หากไม่ได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่า การถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ท่านจึงต้องรับทราบว่าคุณส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ท่านรับความเสี่ยงไว้เอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา AU Farm Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขนโยบายปัจจุบันในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การเรียกร้อง

หากผู้ใช้บริการท่านใด มีความต้องการที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่งมาที่ au.marketing2@gmail.com

45M

Products for sale

1.8M

Sellers Active on Martfury

30.6M

Buyers Activie on Martfury

$2.64M

Annual gross merchandise sales

Meet Our Leaders

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Awards & Recognition

Industry leaders and influencers recognize Overstock as one of the most trust worthy retail companies in the U.S., ranking high for both customer and employee satisfaction.
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก