ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ aufarm.shop การเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก ข้อตกลงใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การใช้บริการของเว็บไซต์

การใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายในเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สร้างบัญชีในเว็บไซต์นี้ในการใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น เพื่อใช้บริการของเว็บไซต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และท่านต้องรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานในบัญชีของท่าน ดังนั้นท่านต้องรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของท่านความลับ มิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานบัญชี การใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายในเว็บไซต์เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องการใช้บริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ ต้องให้อยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ปกครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความตัวอักษร รูปภาพ ชื่อ คลิปเสียง คลิปวีดิโอ เครื่องหมายทางการค้า กราฟฟิค และองค์ประกอบอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ AU Farm Shop เราเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไปคัดลอก ดัดแปลง แก้ไข หรือห้ามมิให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การใช้งานเว็บไซต์ เราพยายามดูแลความปลอดภัยภายในเว็บไซต์ตามสมควร แต่เราไม่รับประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้เอง หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น เราขอสงวนเสิทธิ์ปฎิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์/เงิน

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ที่ทำการสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง 
  • บริษัทเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทเองเท่านั้น เช่น ส่งผิดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เกิดการชำรุดโดยเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุส่งให้ผู้ใช้บริการ ท่านต้องแจ้งความเสียหายที่พบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์
  • บริษัทจะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายการคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการได้ ทางบริษัทจากชำระคืนตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ทำการชำระมา
45M

Products for sale

1.8M

Sellers Active on Martfury

30.6M

Buyers Activie on Martfury

$2.64M

Annual gross merchandise sales

Meet Our Leaders

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Robert Downey Jr

CEO Founder

Awards & Recognition

Industry leaders and influencers recognize Overstock as one of the most trust worthy retail companies in the U.S., ranking high for both customer and employee satisfaction.
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก