รู้หรือไม่ โรคข้อเข่าเสื่อม รักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

ข้อเข่าเสื่อม
อาการข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุและคนที่เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวมาก ๆ และโรคข้อเข่าเสื่อม นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยจากอาการเจ็บปวดแล้ว ยังส่งผลให้ข้อเข่ามีลักษณะผิดรูป หรือข้อเข่าฝืดติดขัดทำให้ไม่สามารถเดินได้ตามปกติอีกด้วย อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมีวิธีรักษาอย่างไร จำเป็นหรือไม่ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด หาคำตอบได้จากบทความต่อไปนี้ครับ

โรคข้อเข่าเสื่อม คืออะไร ?

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นอาการของโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่างโครงสร้างและการทำงานของกระดูกข้อต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และเมื่อลักษณะของข้อเข่ามีการผิดรูปหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ และที่สำคัญอาจมีความเสื่อมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม

 1. ปัจจัยแรกของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ อายุ โดยมักพบในคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป สาเหตุใหญ่เกิดจากข้อต่าง ๆผ่านการใช้งานมานาน ส่งผลให้กระดูกอ่อนเสื่อมสภาพและมีความแข็งแรงน้อยลง
 2. เพศ ก็เป็นปัจจัยสำคัญของโรคนี้ โดยพบว่าเพศหญิง มีโอกาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า เนื่องจากกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงน้อยกว่าผู้ชาย
 3. คนอ้วน เนื่องจากคนที่มีน้ำหนักตัวมากทำให้ข้อเข่าต้องรองรับน้ำหนักตัวมากตามไปด้วย และการรับน้ำหนักเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้ข้อเข่าก็เสื่อมสภาพเร็วมากกว่าคนปกติทั่วไป
 4. พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การใช้งานข้อเข่าบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่า นั่งยอง ๆ  หรือการนั่งพับเพียบ รวมไปถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารหากร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในแต่ละวัน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีภาวะกระดูกเสื่อมที่จะส่งผลทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ง่าย

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม อาการของโรคนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ พบได้มากในผู้ป่วยที่มีอายุเกิด 50 ปีขึ้นไปและในผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวมาก ลักษณะอาการที่พบ ได้แก่
 1. อาการในระยะแรก ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการปวดเข่าเมื่อมีการเคลื่อนไหว เช่น เดินขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่า เมื่อขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีของกระดูกหรือมีเสียงดังในข้อ
 2. อาการเมื่อมีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่รุนแรง จะมีอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้น หากมีการอักเสบจะมีข้อบวม ร้อน และตรวจพบน้ำในช่องข้อ
 3. เหยียดหรืองอข้อเข่าไม่สุด กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่งหรือบิดเบี้ยวผิดรูป 
 4. มีอาการปวดเข่าเวลาเดินหรือขยับ ทำให้เดินและใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบาก

วิธีและแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้เป็นเพียงการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวด และสามารถควบคุมอาการทำให้หน้าที่การทำงานของข้อเข่ากลับคืนสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับภาวะปกติให้ได้มากที่สุด สำหรับแนวทางการรักษามีหลายวิธี เช่น การรักษาด้วยวิธผ่าตัด เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ และการรักษาด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด เช่น การใช้ยาแก้ปวด ใช้สำหรับลดอาการเจ็บปวดแต่ไม่ได้ลดอาการอักเสบเมื่อหมดฤทธิ์ยาก็จะกลับมาปวดอีก

แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด

ทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากการใช้ยาแก้ปวดแล้ว ยังมีวิธีหรือแนวทางการรักษาที่ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต ซึ่งทำได้หลายวิธี ดังนี้
 1. การรักษาด้วยการใช้น้ำหล่อเลี้ยงข้อชนิดเทียม โดยน้ำหล่อเลี้ยงเทียมนี้จะใช้ได้นาน 6 เดือน
 2. รักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การพักหรือใช้งานข้อเข่าให้น้อยลง หลีกเลี่ยงการยืนหรือเดินเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือไม่ควรยืนหรือนั่งท่าเดียวเป็นเวลานาน
 3. ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากควรลดน้ำหนักด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 4. การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเพื่อช่วยลดแรงที่เกิดกับข้อ
 5. การประคบอุ่นบริเวณข้อเข่า เพื่อลดอาการปวดและลดอาการกล้ามเนื้อเกร็งได้

วิธีดูแลและป้องกันตนเองจากโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม แม้ส่วนหนึ่งจะมีสาเหตุมาจากการมีอายุที่มากขึ้น แต่การป้องกันตนเองจากโรคข้อเข่าเสื่อม ก็ทำได้ไม่ยาก เพราะปัจจัยสำคัญของอาการข้อเข่าเสื่อมเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เมื่อรู้ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของโรค ก็สามารถป้องกันตนเองได้ ดังนี้
 1. ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานในการรับน้ำหนักของข้อเข่า เช่น หลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้น นั่งท่าคุกเข่า นั่งยอง ๆ หรือนั่งพับเพียบเป็นเวลานาน ๆ
 2. กรณีมีน้ำหนักตัวมาก ๆ หรือเป็นโรคอ้วน ควรลดน้ำหนักตัวลงก่อนที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
 3. การออกกำลังกายโดยการยืนแกว่งแขนหลังอาหารมื้อเย็นวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้งานข้อเข่าในขณะออกกำลังกาย
โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความทุกข์ทรมมานและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย นอกจากการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว ยังต้องใช้เวลาในการพักฟื้น ปัจจุบันการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้หลายวิธี แต่การป้องกันอาการของโรคย่อมดีกว่าการรักษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งการทานอาหาร หรืออาการเสริมบำรุงกระดูกและแคลเซียม คือแนวทางป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมที่ดีที่สุด
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก