15 วิธีรับมือกับภาวะเครียด ที่ตัวคุณเองก็ทำได้

ภาวะเครียด
โรคเครียด เป็นภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดที่เกิดขึ้นจากการถูกกดดันหรือบีบคั้น และบางครั้งความเครียดก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ส่วนสาเหตุของความเครียดเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งอุปนิสัยส่วนตัว วิธีการดำเนินชีวิต และสภาพแวดล้อม แม้โรคเครียดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้านเพียงเรารู้ตัวว่ามีความเครียด ก็สามารถรับมือได้ วันนี้ aufarm.shop มี 15 วิธีรับมือกับภาวะเครียดมาแนะนำครับ

15 วิธีรับมือกับภาวะเครียด

แม้โรคเครียด จะเป็นภาวะของอารมณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเรารู้ตัวก็สามารถผ่อนคลายหรือกำจัดความเครียดนั้นให้หมดไปได้ ด้วย 15 วิธี ต่อไปนี้
 1. อย่ากลัวปัญหาแต่ต้องกล้าเผชิญความจริง เพื่อทำใจยอมรับหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นให้หมดไป ก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาความเครียดก็ลดน้อยลงหรือได้รับการแก้ไข
 2. เข้าใจความเปลี่ยนแปลง ความเครียดส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการเมื่อมีความคาดหวัง หากผิดหวังหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวล วิธีรับมือที่ดีที่สุด ควรพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล ก็จะทำให้ปล่อยวางและผ่อนคลายความเครียดลงได้
 3. การทำสมาธิ เมื่อรู้สึกวิตกกังวลหรือเริ่มมีภาวะเครียด การรับมือกับโรคเครียดที่ทำได้ง่ายที่สุด ให้หาสถานที่เงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน หรือเลือกมุมสงบภายในบ้านนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตใจแน่วแน่ก็จะช่วยขจัดความเครียดให้หมดไปได้
 4. ฝึกแผ่เมตตานึกถึงกฎแห่งกรรม ความเครียดที่เกิดจากความคับแค้นใจหรือถูกกดดัน การปล่อยวางนึกถึงกฎแห่งกรรมแล้วฝึกแผ่เมตตา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการรับมือกับโรคเครียด
 5. เข้าใจชีวิต เข้าใจกฎของธรรมชาติว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีเหตุมีผล เช่น การเสียบางอย่างไป ก็เพื่อให้ได้บางอย่างกลับมา หรือความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กัน
 1. รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้น้อยลง  หากรู้ว่าความเครียดเกิดจากสภาพแวดล้อม เกิดจากปัญหาบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจ การรับข่าวสารให้น้อยลงหรือเลือกอ่านและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ก็จะทำให้ภาวะเครียดลดน้อยลง
 2. จัดแบ่งเวลาเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย บางครั้งโรคเครียดก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หากรู้ตัวว่ามีปัญหาทำให้รู้สึกเครียด การจัดแบ่งเวลาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การพักผ่อนด้วยการทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับมือกับความเครียด
 3. สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเอง เพื่อทำให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลาย เช่น เปลี่ยนทรงผมใหม่ เลือกซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับใหม่ ๆ ทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน
 4. ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ เพื่อให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราสนใจ เช่น ทำงานฝีมือ งานอดิเรก ปลูกต้นไม้ดอกไม้ที่ชื่นชอบ วิธีเหล่านี้ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็สามารถรับมือกับโรคเครียด ทำให้มีสติและมีเวลาทบทวนสาเหตุที่เป็นปัจจัยของความเครียดได้
 5. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หากความเครียดเกิดจากภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ไม่เพียงสำหรับค่าใช้จ่าย มีภาระต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เพียงกล้าเข้าพบสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้เพื่อหาทางออก นอกจากมีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว ยังรับมือกับโรคเครียดได้อย่างเห็นผล
 6. ออกกำลังกายเย่างสม่ำเสมอ  การออกกำลังกายทำให้สนุกเพลิดเพลินและลืมความวิตกกังวลได้ และควรเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกาย หรือช่วงวัย
 7. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ  การพักผ่อนที่เพียงพอทำให้รู้สึกสดชื่นจะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการรับมือกับโรคเครียดได้ คนที่อดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอจะควบคุมตัวเองได้ไม่ดี มีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวได้ง่าย
 8. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับช่วงวัย ก็เป็นอีกหนี่งวิธีในการรับมือกับโรคเครียด เพราะเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ ถือเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายจากภายในที่ช่วยให้เรามีสภาวะจิตใจแจ่มใส ร่าเริง ขจัดภาวะเครียดหรือลดความเครียดลงได้
 9. ระบายปัญหาที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลออกมาบ้าง ปัญหาบางเรื่องเราสามารถระบายออกมาได้ นอกจากช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายยังหาทางออกได้จากการแนะนำ โดยเลือกเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่เข้าใจรับเพื่อรับฟังปัญหา
 10. โรคเครียดหรือภาวะเครียดที่รุนแรง อาจต้องพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำในการจัดการความเครียดด้วยตนเอง หรือเพื่อขอรับคำปรึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด ซึ่งช่วยให้ได้รับการดูแล บำบัด รักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง

ผลกระทบจากโรคเครียดต่อการใช้ชีวิต

 1. ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้รู้สึกไม่สบายทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามล้างกาย อ่อนล้า มีความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ อาการท้องผูกท้องเสียบ่อย ๆ นอนไม่หลับ หอบหืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ
 2. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต โรคเครียดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นำไปสู่ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า อารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่าย หรือโรคประสาทบางอย่าง
โรคเครียด นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแล้ว ยังเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิต การเข้าสังคม และส่งผลไปถึง ประสิทธิภาพในการทำงาน สัมพันธภาพต่อครอบครัวและบุคคลแวดล้อม ปัญหาความเครียดไม่ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุใด เพียงเรารู้ทันสาเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้มีภาวะเครียด ก็สามารถรับมือหรือขจัดความเครียดให้ลดน้อยและหมดไปได้ 
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก