วุ้นตาเสื่อม หนึ่งในโรคทางตา ที่ยังดูแลและรักษาได้

ตา แก่ วุ่นในตาเสื่อม
ปกติภายในดวงตาของคนเราจะมีวุ้นตา ลักษณะเป็น เจล หนืด ใส อยู่ในช่องของดวงตาด้านหลัง ซึ่งทำหน้าที่คอยยึดติดกับจอตาที่บุอยู่รอบ ๆ ภายในลูกตาเพื่อทำให้ดวงตาคงรูปร่างไว้ แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาวุ้นตาเสื่อม ภาวะวุ้นตาเสื่อมคืออะไร อันตรายหรือไม่ และการดูแลรักษาควรทำอย่างไร ใครที่ทำงานหน้าจอคอมนาน ๆ และมีอาการตาแห้ง คำถามเหล่านี้มีประโยชน์มาก aufarm.shop ก็มีคำตอบมาฝากด้วยครับ

วุ้นตาเสื่อม คืออะไร ?

วุ้นตาเสื่อม คือสภาพที่วุ้นตาได้เสื่อมตัวลงโดยปกติวุ้นตาของคนเราประกอบไปด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีโปรตีน ไฟเบอร์ เช่น คอลลาเจน กรดไฮยาลูโรนิก และเกลือแร่ต่าง ๆ เมื่ออยู่ในภาวะวุ้นตาเสื่อมก็จะกลายเป็นน้ำ ไฟเบอร์และสารที่อยู่ในวุ้นตาจะหดตัวลง จากนั้นก็จะจับเป็นก้อนตกตะกอนวุ้นตาที่เสื่อมตัวลงนี้จะหลุดลอกออกจากผิวของจอตา เมื่อแสงผ่านวุ้นตาที่เสื่อมลง ทำให้ผู้ที่เป็นวุ้นตาเสื่อมมองเห็นเป็นเงาดำๆหรือเป็นจุดเล็ก ๆ หรือเป็นวงสีดำลอยไปลอยมาอยู่ในดวงตา

อันตรายตจากภาวะวุ้นตาเสื่อม ?

ในรายที่พบว่ามีอาการวุ้นตาเสื่อมที่รุนแรง เมื่อเกิดภาวะวุ้นตาลอกซึ่งอาจเกิดจากการดึงรั้ง ทำให้วุ้นตาในส่วนที่ยึดเกาะแน่นขาดลง ก็จะทำให้จอตาเกิดฉีกขาดตามมาด้วย กรณีนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นมีอาการเห็นแสงไฟสว่างขึ้นในลูกตาได้ การฉีกขาดจนจอตาหลุดลอกก็อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหรือตาบอดได้

วุ้นตาเสื่อม เกิดจากอะไร ?

ภาวะวุ้นตาเสื่อมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย เช่น ภาวะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของวุ้นตาตามธรรมชาติ ไม่มีอันตราย และไม่ต้องทำการรักษา ส่วนสาเหตุหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการวุ้นตาเสื่อมที่ต้องดูแลรักษา ได้แก่
 1. อายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีเป็นต้นไป มักพบอาการวุ้นตาเสื่อม โดยสาเหตุนี้จะพบบ่อยมากที่สุด
 2. การอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์ การดูหนัง การอ่านหนังสือ การใช้สายตาเพ่งเป็นเวลานาน ๆ หรือการเลื่อนแป้นตัวอักษร การเลื่อนดูเนื้อหาบนหน้าจอ เป็นเหตุที่ทำให้ตาต้องปรับโฟกัสบ่อย ๆ ทำให้กล้ามเนื้อสายตาต้องทำงานหนัก
 3. การติดเชื้อหรือการอักเสบของวุ้นและจอตา ซึ่งมักมาจากการอักเสบจากภาวะ ผู้ที่มีสายตาสั้น
 4. เกิดอุบัติเหตุที่ดวงตา จนทำให้เลือดออกมาในน้ำวุ้นตาหรือเกิดเป็นโรคที่ทำให้หลอดเลือดเกิดความผิดปกติ

อาการของโรควุ้นตาเสื่อม เป็นอย่างไร ?

 1. เห็นจุด หรือเส้นเล็ก ๆ ลอยไปมาขณะที่มองท้องฟ้า บนพื้นผนังเรียบ ๆ สีขาวหรือเวลากลอกลูกตา 
 2. ในระยะแรกที่เป็นมักจับความรู้สึกหรือมองเห็นวุ้น เป็นเส้นหรือจุดสีดำลอยไปมาได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ที่เป็นมักเกิดอาการเคยชินจนมองไม่เห็น
 3. ในกรณีที่วุ้นหดตัวลงมาก ๆ และขณะหลุดลอก ก็อาจจะมีการดึงรั้งผิวจอตา เมื่อเป็นเช่นนี้มักมีอาการเห็นเป็นแสงสว่างวาบ เหมือนสายฟ้าแลบหรือคล้ายแสงไฟแฟลช ทั้งในขณะที่ลืมตาหรือหลับตาและโดยเฉพาะในที่มืด และเมื่อจอตาถูกดึงรั้งลดลง อาการเหล่านี้ก็จะหายไป
 4. ในบางรายพบว่าวุ้นที่เสื่อมมีการดึงรั้งหลอดเลือดที่จอตา จนหลอดเลือดฉีกขาด เกิดเลือดออกในดวงตา ผู้ที่มีลักษณะนี้จะเกิดอาการเลือดออกวุ้นตาและเกิดเงาดำ ๆ เพิ่มมากขึ้น หรือในกรณีที่รุนแรงหากวุ้นตาติดแน่นมาก ๆ กับจอตา ก็อาจดึงจนทำให้จอตาฉีกขาด จนจอตาลอก ในกรณีนี้อาจส่งผลให้เสียการมองเห็นอย่างถาวรได้

การรักษาต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดเป็นวุ้นตาเสื่อม

 1. ในกรณีที่เกิดอาการรุนแรงเช่น วุ้นในตาเกาะจอตาแน่นและขณะลอกตัวเกิดการดึงรั้งจนจอตาฉีกขาด ต้องรีบมาพบจักษุแพทย์ โดยแพทย์จะตรวจตาส่วนหน้าก่อน และหลังจากนั้นจะหยอดยาขยายม่านตา เพื่อทำการขยายรูม่านตาเพื่อตรวจจอตาและวุ้นตา
 2. หากตรวจพบว่ามีการฉีกขาดของจอตา แพทย์จะทำการปิดรอยฉีกขาดและป้องกันการเกิดจอตาหลุดลอกออกมา ด้วยการใช้แสงเลเซอร์หรือใช้การจี้ด้วยความเย็น

การเตรียมตัวและการดูแลตนเองหลังการรักษา

 1. หลังการหยอดยาขยายม่านตา จะทำให้มีอาการตาพร่ามัวไม่สามารถสู้แสงจ้าได้ ใช้สายตามองใกล้ไม่ได้หลังจากนั้น 4-6 ชั่วโมงอาการข้างเคียงของยาขยายม่านตาก็จะหายไป ดังนั้นเพื่อให้ปลอดภัยขณะเดินทางมารักษาจึงไม่ควรขับรถมาเพียงลำพังด้วยตนเอง และหลังการหยอดยาควรสวมใส่แว่นกันแดดเพื่อเป็นการลดแสงจ้าที่จะมากระทบดวงตาอีกด้วย
 2. ในกรณีเป็นผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจสายตาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. ไม่ควรทำคอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์ในที่มืด เพราะอาจทำให้สายตาสั้นได้ง่าย ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดวุ้นตาเสื่อมได้ง่ายเช่นกัน
วุ้นตาเสื่อมกรณีเป็นน้อย เป็นเพียงเห็นจุดดำขณะเพ่งมองเท่านั้น ก็ไม่จำเป็นต้องรักษา เพราะอาการจะดีขึ้นเอง อีกทั้งควรสังเกตถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดวุ้นดึงจอตาด้วยเช่นการเกิดอุบัติที่รุนแรง การมีเลือดออกที่จอตาและอาการไม่ดีขึ้น ซึ่งก็อาจเกิดการดึงรั้งจอตาจนอาจเป็นอันตรายได้ กรณีนี้ต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาให้ทันท่วงที
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก