โรคไทรอยด์ รู้เร็วไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ไทรอยด์
ไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่อต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ไทรอยด์คืออะไร ภาวะไทรอยด์เป็นพิษอันตรายหรือไม่ และควรมีวิธีป้องกันตนเองอย่างไร ข้อสงสัยเหล่านี้ aufarm.shop มีคำตอบครับ

โรคไทรอยด์  รู้เร็วไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ต่อมไทรอยด์ นอกจากทำหน้าผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแล้ว ยังทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเผาผลาญต่าง ๆ กระตุ้นการเต้นของหัวใจ รักษาอุณหภูมิในร่างกายและการหลั่งเหงื่อ เมื่อการทำงานของไทรอยด์ผิดปกติ มีภาวะของต่อมไทรอยด์โต ก็จะส่งผลให้ร่างกายแปรปรวนอย่างมาก

ไทรอยด์ คืออะไร ?

ไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่บริเวณลำคอในส่วนหน้าใต้ลูกกระเดือกหรือกระดูกอ่อน มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ มีขนาดยาว 4 ซม. กว้าง 1-2 ซม.เป็นต่อมที่ทำงานอยู่ภายใต้ระบบการทำงานของต่อมใต้สมองและส่วนที่เรียกว่า ไฮโปธาลามัส ซึ่งทั้งต่อมใต้สมองและสมองไฮโปธาลามัสยังควบคุมการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ เช่น ต่อมหมวกไต รังไข่ และอัณฑะ 

การทำงานของต่อมไทรอยด์

การทำงานของต่อมไทรอยด์นอกจากสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายแล้ว ยังสัมพันธ์กับอารมณ์และสภาพจิตใจของคนเราด้วย หน้าที่สำคัญของต่อมไทรอยด์ คือ จะทำหน้าที่จับไอโอดีนจากอาหารที่เราทานเข้าไปในร่างกาย แล้วนำไปรวมกับกรดอะมิโนเพื่อสร้างไทรรอยด์ฮอร์โมน หน้าที่ของไทรอยด์ฮอร์โมน ได้แก่
  1. ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เร่งการสลายไขมัน เร่งการสลายไกลโคเจน
  2. ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง

ประเภทของไทรอยด์ และลักษณะความผิดปกติ

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนหรือโรคต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ และภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานปกติ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

1. ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

หมายถึง ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานสูงขึ้นกว่าปกติ มีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ เช่น ต่อมไทรอยด์เกิดการอักเสบ ไทรอยด์เป็นพิษ หรือโรคคอพอกเป็นพิษ ซึ่งส่งผลให้ต่อมไทรอยด์โตขึ้น อาการจากภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินที่ผู้ป่วยสามารถสังเหตุได้ คือมีรูปร่างผอมลงทั้ง ๆ ที่กินจุ หัวใจเต้นเร็วและแรง ทนอากาศร้อนไม่ได้ อารมณ์แปรปรวนได้ง่าย หรือมีไข้เมื่อต่อมไทรอยด์อักเสบ

การรักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

  1. การกินยาต้านไทรอยด์ ซึ่งจะมียา 2 ประเภท คือ โพรพิลไทโอยูราซิล และเมทิมาโซล การรักษาด้วยการกินยาอาจมีผลข้างเคียง ได้แก่ มีอาการไข้ เม็ดเลือดขาวต่ำ มีผื่นขึ้นตามตัวตามผิวหนัง และมีภาวะตับอักเสบได้
  2. การกลืนน้ำแร่ไอโอดีน เพื่อทำให้ต่อมมีขนาดเล็กลงและสร้างฮอร์โมนได้น้อยลง เป็นการรักษาทีได้รับความนิยมเนื่องจากได้ผลเร็ว มีมีผลข้างเคียงน้อย
  3. การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ วิธีนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่คอโตมาก ๆ หรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เช่น กลืนอาหารหรือน้ำลำบาก หายใจลำบาก แม้จะได้ผลเร็วแต่อาจมีผลข้างเคียง ได้แก่ เสียงแหบ หรือระดับแคลเซียมต่ำจากการที่ต่อมพาราไทรอยด์ถูกตัดออก

2. ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ

ภาวะนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ซึ่งส่งผลให้ไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายหรือในเลือดต่ำกว่าปกติ อาการที่พบเมื่อมีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ เช่น ทนหนาวไม่ได้ หนาวเกินเหตุ ท้องผูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เฉื่อย ช้า เสียงแหบ พูดได้ช้าลง หรือมีอาการซึมเศร้า

การรักษาภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ

ภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการเฉื่อยชา คิดช้า ง่วงนอน น้ำหนักขึ้น หนาวง่าย ผมร่วง ผิวแห้งหยาบ ตัวบวม หน้าบวม หรือเป็นตะคริวบ่อย ๆ จึงต้องทำการรักษาโดยการรับประทานยาที่เป็นไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมักต้องรับประทานไปตลอดชีวิต

3. ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานปกติ

ได้แก่ ภาวะที่ฮอร์โมนหลั่งออกมาตามปกติ แต่เกิดความผิดปกติที่ต่อมไทรอยด์ และอาจส่งผลกระทบต่อการหลั่งปริมาณฮอร์โมนได้บ้าง หรือการที่ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้น แต่การสร้างฮอร์โมนยังปกติ ภาวะนี้ไม่จำเป็นต้องทำการรักษาแต่อาการต่อมไทรอยด์โตมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องตรวจด้วยวิธีการดูดเซลล์จากก้อนเนื้อไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง หากพบหลังจากนั้นจึงพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม ไทรอยด์ เป็นโรคที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทุกราย ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยเป็นราย ๆ ไป หากอาการไม่อยู่ในขั้นรุนแรงและไม่ต้องทำการรักษาแต่จะต้องตรวจติดตามระดับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องทำการรักษา และแม้ไทรอยด์จะไม่ใช่โรคร้ายแรงหรือเฉียบพลัน แต่เป็นโรคที่กระทบถึงหลายระบบ เมื่อเป็นแล้วเราต้องดูแลตัวเองตลอดเวลา การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ใช้ชีวิตอย่างสมดุลนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถปลอดภัยและใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก