กินอย่างไร ให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน กินอย่างไร
โรคเบาหวาน คือโรคเรื้อรังที่เป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และนอกจากผู้ป่วยจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้ว ยังต้องควบคุมการกินอาหารให้อยู่ในปริมาณที่สมดุล เพราะการกินที่มากเกิน อาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำตาลขึ้นสูง  ในขณะเดียวกันหากกินน้อยไป ก็อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจนเป็นอันตรายได้ แล้วควรกินอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานหรือควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงหรือต่ำจนเป็นอันตราย aufarm.shop หาคำตอบได้จากบทความต่อไปนี้ครับ

กินอย่างไร ให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ?

พฤติกรรมการบริโภค คือหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีภาวะของโรคเบาหวาน และเมื่ออาการรุนแรงจนกลายเป็นเบาหวานเรื้อรัง ที่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต ยังต้องให้ความสำคัญหลักการบริโภคเพราะการกินมากไปหรือน้อยไปก็สามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มหรือต่ำลงจนเป็นอันตรายได้ การกินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและป้องกันให้ห่างไกลจากโรคนี้ ทำได้ไม่ยาก ดังนี้

– กินอย่างเพียงพอ

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน จะต้องเรียนรู้ชนิดและปริมาณของอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้ออาหาร เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แม้อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจะไม่แตกต่างไปจากอาหารที่รับประทานร่วมกับคนในครอบครัว แต่การกินอย่างเพียงพอตามปริมาณที่กำหนด นอกจากเป็นการควบคุมน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไปแล้ว การกินน้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุทำให้ปริมาณน้ำตาลลดลงเร็วจนเป็นอันตรายร้ายแรงได้

– กินอาหารอย่างสมดุล

การกินอาหารอย่างสมดุล หมายถึง การกินอาหารที่มีทั้งชนิด ปริมาณ และมีสารอาหารต่าง ๆ ตามที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน เช่น ให้พลังงานหรือแคลลอรี่เพียงพอกับอายุ สภาวะของร่างกาย มีสารอาหารประเภทโปรตีน สารอาหารประเภทไขมัน สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งมีกากใยอาหารเพียงพอเพื่อช่วยให้ระบบชับถ่ายทำงานได้ดี

– กินอาหารที่หลากหลาย

การกินอาหารที่หลากหลาย เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ การกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องจำกัดปริมาณแป้งและน้ำตาล นอกจากนั้นการกินอาหาที่หลากหลาย ยังป้องกันพิษภัยจากสารเจือปนที่อยู่ในอาหารต่าง ๆ ที่เรากินเป็นประจำทำให้เข้าไปสะสมจนเกิดโทษต่อร่างกายได้

– กินอาหารให้พอเหมาะ

การกินอาหารให้พอเหมาะหมายถึง การกินอาหารรวมทั้งดื่มเครื่องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป หากเป็นโรคเบาหวาน หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่ต้องควบคุมและจำกัดอาหารก็ต้องกินอาหารในปริมาณที่จำกัดตามที่แพทย์ให้คำแนะนำ การกะปริมาณอาหารให้พอดี พอเหมาะนอกจากช่วยคุมพลังงานและสารอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายแล้ว ยังไม่เหลือทิ้งทำให้สิ้นเปลืองอีกด้วย

โภชนาการแต่ละช่วงวัย ช่วยให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

  1. โภชนาการในวัยเด็ก โรคเบาหวานเกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงวัยรวมทั้งวัยเด็ก พฤติกรรมการกินคือหนึ่งในสาเหตุของโรคนี้ นอกจากการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้ว ปริมาณของอาหารที่กินในแต่ละมื้อต้องเหมาะสมกับช่วงวัยและกินอาหารอย่างสมดุล ระวังน้ำตาล แป้ง และไขมัน เน้นดื่มน้ำเปล่าและนมรสจืด แทนน้ำหวานและน้ำอัดลม
  2. โภชนาการอาหารสำหรับวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ใช้พลังงานมาก ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องออกแรงอยู่เสมอ ด้านโภชนาการและพฤติกรรมการกิน ควรเน้นอาหารประเภทโปรตีนผักและผลไม้ ลดแป้ง น้ำตาล และไขมัน กินอาหารให้หลากหลายในแต่ละมื้อเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล
  3. โภชนาการสำหรับวัยทำงาน เป็นช่วงวัยที่กำลังทำงาน ใช้ทั้งแรงงานและความคิด จำเป็นต้องกินอาหารให้หลากหลายและกินให้พอดี โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับวัยนี้ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และกิจกรรม เพราะการได้รับพลังงานมากเกิดไปและใช้ไม่หมด จะเกิดการสะสมและทำให้เป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
  4. โภชนาการสำหรับวัยสูงอายุ เป็นวัยแห่งการพักผ่อนร่างกายมีการเสื่อมสภาพ ระบบอวัยวะต่าง ๆ 
ทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิม มีอายุในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร่างกายจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ระวังการรับกินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล เพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลในแต่ละวันอย่างเคร่งครัด เน้นการรับประทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์หรือใยอาหารสูง เพราะจะช่วยป้องกันและควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด

วิธีกินอาหารให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคเบาหวาน

  1. ครบคุมการบริโภคน้ำตาลให้เคยชิน โดยกินน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัมต่อวัน
  2. การบริโภคผักผลไม้ ดีต่อสุขภาพ แต่ควรเลือกกินผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำ เช่น ฝรั่ง มะละกอ ส้ม มะม่วงดิบ ส้มโอ และแอปเปิ้ลเขียว
  3. ควรหลีกเลี่ยงหรือลดเครื่องดื่มประเภท น้ำชา กาแฟ น้ำอัดลม ขนมหวาน หรือควบคุมการบริโภคได้สัปดาห์ละครั้ง
  4. เลือกกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสี และมีกากใยสูง เช่น ข้าวซ้อมมือ ถั่วเมล็ดแห้ง
  5. การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ควรอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์ดูข้อมูลปริมาณน้ำตาลที่ก่อนซื้อมารับประทาน
การกินอาหารหรือพฤติกรรมการบริโภค คือสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานและยังเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงหรือลดลงได้ ดังนั้นการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคนี้ก็คือรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค โดยให้ความสำคัญกับการกินอาหารตามหลักโภชนาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ช่วยให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคเบาหวานได้แล้ว ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลในคนที่ป่วยเป็นเบาหวานไม่ให้อาการรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก