เบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่น อายุน้อยก็ป่วยได้

เบาหวาน
เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าเกิดขึ้นในวัยวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น  แต่ความเป็นจริงเบาหวานในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือคนอายุน้อยก็ป่วยเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน อาการของโรคเบาหวายที่เกิดกับคนอายุน้อย ๆ สาเหตุของโรค ลักษณะอาการและการดูแลตนเอง แตกต่างจากเบาหวานที่พบเห็นในคนวัยทำงานและสูงอายุหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบมาให้ครับ 

โรคเบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่น

เบาหวาน คือโรคที่มีน้ำตาลสูงในเลือดสูง เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ เป็นผลให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เบาหวานที่พบในเด็กและวัยรุ่น แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
 1. เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน เบาหวานชนิดนี้เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมน หรือสร้างได้ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปในร่างกาย อาการของโรคมักเริ่มเป็นตั้งแต่เป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นแต่ก็เกิดในวัยผู้ใหญ่ได้เช่นกัน
 2. เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน เป็นชนิดที่ร่างกายสามารถผลิตอินซูลินได้ แต่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน พบบ่อยในเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคอ้วนและผู้ใหญ่

สาเหตุของโรคเบาหวานในเด็ก

 • เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน สาเหตุของโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไปทำลายเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างอินซูลินที่ตับอ่อน ความผิดปกติของโรคจะไม่มีอาการใด ๆ จนกว่าตับอ่อนถูกทำลายไปมากกว่า 90 % กระบวนการของโรคนี้อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี
 • เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตประจำวัน พบได้มากในเด็กที่มีรูปร่างอ้วน รวมทั้งพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของเบาหวานชนิดนี้ โดยครอบครัวที่พ่อแม่เป็นเบาหวานลูกก็มีโอกาสเป็นเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กสูง

ลักษณะอาการของโรคเบาหวานในเด็ก

 1. มีอาการอ่อนเพลีย กินเก่ง หิวบ่อย แต่น้ำหนักตัวลด
 2. น้ำตาลจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ อาจปัสสาวะออกมาแล้วมีมดตอม
 3. ปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะมาก หรือมีปัสสาวะรดที่นอนในวัยที่ไม่สมควร
 4. อาการผิวหนังต้นคอ รักแร้ ขาหนีบ จะมีความหนา และดำ
 5. ในบางรายอาจมีอาการความดันโลหิตสูงร่วมด้วย
ตรวจน้ำตาล

การวินิจฉัยโรคเบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่น

เบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่น หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้กลายเป็นโรคเรื้อรัง อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทำให้มีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเพราะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยากกว่าวัยผู้ใหญ่ หากพบอาการและวินิจฉัยโรคเบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่นได้เร็วจะทำให้ควบคุมอาการของโรคได้ง่ายขึ้น สำหรับขั้นตอนการวินิจฉัยเบาหวานในเด็ก มีดังนี้
 1. ตรวจน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง หากตรวจพบว่าน้ำตาลในเลือดสูงเกิน 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป โดยมีผลตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง แสดงว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและต้องทำการรักษา
 2. ตรวจน้ำตาลในเลือดหลังกลืนน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากตรวจพบว่ามีค่าน้ำตาลในเลือดเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปถือว่าเป็นเบาหวาน
 3. ตรวจน้ำตาลในเลือดแบบสุ่มโดยไม่ต้องงดอาหารที่ให้พลังงาน เกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ร่วมกับมีอาการที่เข้าได้กับโรคเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย

การรักษาโรคเบาหวานในวัยเด็กและวัยรุ่น

 1. รักษาโดยการฉีดอินซูลิน ปริมาณอินซูลินที่ใช้ฉีดขึ้นอยู่กับการตรวจวินิจฉัยของแพทย์  และระดับความรุนแรงของภาวะเบาหวาน แพทย์จะกำหนดปริมาณในการฉีดในระดับที่เหมาะสม บางรายอาจฉีดอินซูลินฉีด 2 – 4 ครั้งต่อวัน นอกจากเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว จะต้องไม่ให้มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำอีกด้วย
 2. รักษาด้วยการใช้ยารับประทานลดระดับน้ำตาลควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร การรักษาด้วยวิธีนี้แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมและควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วน เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด และให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

แนวทางป้องกันโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น เมื่อเป็นแล้วการดูแลรักษาทำได้ยาก ทั้งการรักษาด้วยการรับประทานยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภครวมถึงการรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน ซึ่งทุกวิธีทำได้ยากสำหรับคนที่อยู่ในวัยเด็กและวัยผู้หใหญ่ การป้องกันเด็กให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโรคเบาหวานจึงเป็นแนวทางที่ดี โดยสามารถทำได้ ดังนี้
 1. ลดปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ เช่น ขณะตั้งครรภ์คุณแม่ควรควบคุมน้ำหนักให้ขึ้นในเกณฑ์ที่ปกติ ไม่ขึ้นลงมากเกินไป
 2. ฝากท้องตามระยะเวลาที่หมอกำหนด โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป นอกจากการฝากครรภ์แล้ว ยังเป็นช่วงวัยที่ต้องระวังเรื่องการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์อีกด้วย
 3. การเลี้ยงดู ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาลและไขมัน เน้นโปรตีนและผัก-ผลไม้
 4. ส่งเสริมกิจกรรมเช่นออกกำลังกายให้กับเด็กและวัยรุ่น เช่น การเล่นกีฬา การวิ่ง หรือการออกกำลังกายตามที่เด็กถนัดหรือชื่นชอบ ก็สามารถป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นได้
เบาหวาน เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกช่วงวัยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่หรือกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น เป็นภาวะที่ต้องนอกจากต้องดูแลรักษาเหมือนๆ กับภาวะเบาหวานในผู้ใหญ่แล้ว การป้องกันให้เด็กปลอดภัยและห่างไกลจากโรคนี้ก็สำคัญไม่แตกต่างจากการรักษา เนื่องจากเป็นวัยที่ควบคุมได้ยากทั้งการดูแลรักษา พฤติกรรมการใช้ชีวิต การคุมอาหารและควบคุมการบริโภค การป้องกันเพื่อให้เด็กห่างปลอดภัยและห่างไกลจากโรคนี้จึงเป็นแนวทางที่ดีสุด
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก