ไข้เลือดออก โรคที่มากับหน้าฝน และวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ไข้เลือดออก

ช่วงฤดูฝน อากาศที่เย็นและมีความชื้นสูงเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด โรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ไข้เลือดออก โรคที่มีลูกน้ำยุงลายเป็นพาหะสำคัญ หากสามารถกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายได้ ถือเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถรับมือกับโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูนี้ aufarm.shop  มีความรู้เกี่ยวกับโรคและ วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย มาแนะนำครับ

ไข้เลือดออก โรคที่มากับหน้าฝน 

ไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มียุงลายเป็นพาหนะนำ อาการเบื้องต้นจะคล้ายกับโรคไข้หวัดผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงไข้ไหวัดและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องในทันที ซึ่งอาการและความรุนแรงของโรคมีหลายระดับตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อก

อาการของไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออกจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดทั่วไป เริ่มจากมีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ส่วนลักษณะที่แตกต่างจากไข้หวัดทั่วไปได้แก่

 1. ผู้ป่วยอาจมีไข้สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เพลียเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์
 2. มีผื่นราบหรือนูนเล็กน้อย ผื่นอาจจะคัน หน้าแดง หากทดสอบโดยการรัดต้นแขนด้วยสายรัดจะพบจุดเลือดออก
 3. ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ หรืออาเจียนร่วมด้วย
 4. อาการตาแดง  ต่อมน้ำเหลืองโต อาจเลือดออกเป็นจุดเล็ก ๆ ตามผิวหนัง  และถ่ายดำ

การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก

 1. การสังเกตอาการไข้เลือดออกด้วยตนเอง เช่น มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดหัว มีผื่นแดงหรือห้อเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
 2. การวินิจฉัยจากแพทย์ เมื่อไปพบแพทย์ขั้นตอนแรกจะตรวจวัดความดันโลหิต สังเกตลักษณะอาการที่แสดง พร้อมกับการซักประวัติผู้ป่วย  เพื่อดูความเสี่ยงและโอกาสว่าผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่มีการระบาดของไข้เลือดออกหรือไม่ และอาจตรวจเลือดเพื่อดูความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดร่วมด้วย

การรักษาไข้เลือดออก และวิธีดูแลตนเอง

ไข้เลือดออกยังไม่มียารักษา หรือยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสสำหรับโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ การรักษาเป็นเพียงประคับประคองตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งในรายที่อาการไม่รุนแรง โรคไข้เลือดออกอาจหายได้เองภายใน 2-7 วัน ข้อควรระวังของไข้เลือดออกคือเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ที่จะทำให้อาการรุนแรงและยากต่อการรักษา

สำหรับการดูแลตนเองในเบื้องต้น ผู้ป่วยควรเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นเพื่อลดไข้เป็นระยะ ๆ รับประทานอาหารอ่อน และดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และห้ามรับประทานยาแอสไพรินและยากลุ่ม NSAID เด็ดขาดเพราะอาจทำให้เลือดออกง่ายและมากขึ้น

ลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก

ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกจะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง น้ำต้องนิ่งใสและเป็นน้ำสะอาดไม่มีสารเคมีหรือแร่ธาตุเจือปน แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เช่น โอ่งน้ำดื่มและน้ำใช้ที่ไม่ปิดฝา ทั้งภายในและภายนอกบ้าน การป้องกันไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนจึงต้องกำจัดทั้งแหล่งน้ำและลูกน้ำควบคู่กัน

วิธีกำจัดยุงลายและแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย

 1. ปรับสภาพแวดล้อม โดยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน ให้โปร่งไม่มืดทึบเพื่อให้แสงแดดส่องถึง
 2. ป้องกันการวางไข่ของลูกน้ำยุงลาย ด้วยการปิดภาชนะเก็บน้ำทั้งภายในและนอกบ้านด้วยฝาปิด หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะได้อย่างมิดชิด
 3. หมั่นเปลี่ยนน้ำในภาชนะต่าง ๆ เช่น แจกันดอกไม้สด แจกันศาลพระภูมิเจ้าที่ หากปลูกไม้กระถาง แล้วพบว่าในจานรองกระถางมีน้ำขังอยู่ ควรเทน้ำทิ้งบ่อย ๆ
 4. เก็บทำลายเศษวัสดุ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้
 5. ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ หรือทรายอะเบท (ABATE) ใช้ใส่ในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย อัตราส่วนที่ใช้ คือ ทรายกำจัดลูกน้ำ 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร
 6. การปลูกบัวในอ่างน้ำ ควรใช้วิธีใส่ปลากินลูกน้ำไว้ในอ่างเพื่อช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย
 7. การใช้ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลากัด โดยใส่ไว้ในโอ่งหรือบ่อซีเมนต์ที่ใส่น้ำสำหรับใช้ ข้อดีของการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยการใช้ปลากินลูกน้ำ ก็คือปลาสวยงามอย่างเช่นปลาหางนกยูงเลี้ยงง่ายและขยายพันธุ์เร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และกินอาหารได้หลายชนิด ทำให้ไม่ยุ่งยากในการเลี้ยง
 8. ใช้สารซักล้างที่มีใช้ประจำทุกครัวเรือน มาใช้กำจัดลูกน้ำและยุงลาย เช่น ผงซักฟอก แชมพู สบู่เหลว น้ำยางล้างจาน โดยใช้โรยหรือเทใส่ตามภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดเล็กอย่างเช่น จานรองกระถามต้นไม้ น้ำในแจกันดอกไม้
 9. พ่นหมอกควันกำจัดยุง วิธีนี้องค์กรและหน่วยงานของรัฐมักจะให้บริการอยู่แล้วในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของยุงลาย

ไข้เลือดออก เป็นโรคอันตรายที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค พบมากในช่วงฤดูฝนและยังเป็นโรคที่ยังไม่มียาต้านไวรัส การรักษาเป็นเพียงประคับประคองและรักษาไปตามอาการ แม้จะยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะหากเรารู้สาเหตุของโรค เพียงดูแลป้องกันตนเอง ร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลายควบคู่ไปกับการกำจัดยุงลาย ในช่วงฤดูฝนนี้ก็ทำให้ทุกคนห่างไกลและปลอดภัยจากไข้เลือดออกได้แล้ว

aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก