หัวใจโต โรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงและวิธีป้องกันรักษา

หัวใจโต
หัวใจ เป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยปกติหัวใจของคนจะเต้นประมาณ 80 ครั้งต่อนาที และในทุก ๆ วันหัวใจของคนเราจะเต้นประมาณ 100,000 ครั้ง และสูบฉีดเลือดประมาณ 2,000 แกลอน ส่วนอาการผิดปกติของหัวใจที่พบได้ก็คือ หัวใจโต หรือภาวะหัวใจโต  โรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงของหัวใจโตและโรคหัวใจเกิดจากอะไร และมีวิธีป้องกันรักษาหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบ

หัวใจโต และสาเหตุของภาวะหัวใจโต

หัวใจโต ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดใหญ่หรือหนากว่าปกติ หัวใจโตที่มีขนาดโตว่าปกตินั้นอาจแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่
 1. หัวใจโตจากกล้ามเนื้อที่หนาตัวกว่าปกติ เกิดจากความดันโลหิตสูงหรือลิ้นหัวใจตีบ อาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้น
 2. หัวใจโต เพราะกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดี มีเลือดคั่งค้างในห้องหัวใจมาก ทำให้ขนาดของหัวใจโตขึ้น

อาการของหัวใจโตและโรคหัวใจ

ผู้ที่มีภาวะหัวใจโตส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยแสดงอาการหากหัวใจยังทำงานปกติ กรณีหัวใจทำงานผิดปกติก็จะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น หายใจลำบาก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หายใจเร็ว เวียนศีรษะ อ่อนเพลียง่าย ใจสั่น บวมบริเวณเท้าช่วงสายของวันไอ โดยเฉพาะเวลานอนและนอนราบไม่ได้เนื่องจากแน่นหน้าอก  เจ็บหน้าอก

สัญญาณบ่งบอกของโรคหัวใจและภาวะหัวใจโต

โดยทั่วไป อาการที่เป็นสัญญาณความเสี่ยงของหัวใจโตและโรคหัวใจ มีลักษณะอาการที่สามารถบ่งบอกได้ ดังนี้
 1. อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ตัวอย่างเช่น คนที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่จะรู้สึกเหนื่อยเมื่อออกกำลังไปได้ระดับหนึ่ง แต่ในกรณีของคนที่เริ่มต้นมีอาการของโรคหัวใจ แม้ออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยมากผิดปกติ ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก จะรู้สึกแน่นบริเวณกลางหน้าอกคล้ายมีของหนักทับ ทำให้รู้สึกเหนื่อยและหายใจอึดอัด หากอาการรุนแรงอาจเป็นลมหมดสติ หรือหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
 2. อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากร่างกาย จะพบว่าปริมาณออกซิเจนในเลือดมีน้อยลง เนื่องจากทางเดินของเลือดในหัวใจทำงานผิดปกติ ทำให้ปลายมือ ปลายเท้า และริมฝีปากมีลักษณะเขียวคล้ำ นอกจากนั้นยังอาจมีอาการ ขา หรือเท้าบวมโดยไม่ทรายสาเหตุ
 3. อาการผิดปกติที่พบจากการตรวจร่างกาย เช่น ในคนที่มีการตรวจร่างกายประจำปี หรือตรวจพบร่วมกับโรคประจำหรือโรคเรื้อรังที่ต้องไปพบแพทย์ตามนัด และอาจตรวจพบความผิดปกติที่บ่งบอกได้ว่า มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น พบไขมันในเลือดสูง หรือมีอาการของโรคเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของภาวะหัวใจโตและโรคหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคหัวใจ และภาวะหัวใจโต เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด และสาเหตุอื่น ๆ  เช่น
 1. กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดี มีเลือดคั่งค้างในห้องหัวใจมาก
 2. เกิดจากพันธุกรรม  คนในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ
 3. ความดันโลหิตสูง คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจเต้นเร็วและทำงานหนัก เนื่องจากหัวใจต้องใช้พลังงานในการสูบฉีดโลหิตมากกว่าปกติ
 4. ขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูง
 5. .ความเครียด เพราะความเครียดทำให้หัวใจเต้นแรงโดยที่เป็นไม่รู้ตัว
 6. .ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ไขมันในเส้นเลือดสูง และโรคอ้วน
 7. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์   

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและภาวะหัวใจโต

 1. การซักประวัติและตรวจร่างกาย ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
 2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 3. การตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพรังสีของทรวงอก
 4. การตรวจระดับเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจในเลือด
 5. การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 6. การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่แพทย์เห็นสมควร

การรักษาภาวะหัวใจโตและโรคหัวใจ

การรักษาภาวะหัวใจโตและโรคหัวใจ แบ่งออกเป็นการป้องกัน เช่น หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ งดบุหรี่และสุรา ส่วนการรักษาอาการของโรค หรือภาวะหัวใจโต ได้แก่ การรับประทานยา  สวนหลอดเลือดหัวใจ จี้ไฟฟ้าหัวใจและผ่าตัดทั้งนี้ขึ้นกับอาการหรือรักษาตามลักษณะอาการ

วิธีป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และภาวะหัวใจโต

 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที และควรเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง
 2. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมอาหารให้มีความพอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
 3. หากิจกรรมนันทนาการเพื่อคลายเครียด ควบคุมอารมณ์และดูแลสุขภาพจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ
 4. งดเว้น หรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 5. ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
หัวใจโต ไม่ใช่โรคและสามารถรักษาได้หากตรวจพบอาการและไม่อยู่ในขั้นรุนแรง หรือแม้แต่โรคหัวใจที่ถือเป็นภัยเงียบ หากหมั่นดูแลสุขภาพและตรวจพบความผิดปกติที่เป็นสัญญาณบ่งบอกได้เร็ว ก็สามารถรักษาให้หายได้ โดยวิธีการรักษาหรือแนวทางในการรักษาขึ้นอยู่กับอาการ และร่างกายของคนไข้ ว่าเหมาะกับการรักษาวิธีใด โดยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก