5 สัญญาณบ่งบอกอาการข้อเข่าเสื่อม และวิธีรักษา

ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม เป็นอาการที่พบมากในผู้สูงอายุ หรืออยู่ในช่วงวัยกลางคนก็อาจพบอาการของโรคได้อาการข้อเข่าเสื่อมเกิดได้จากหลายปัจจัย นอกจากความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกายที่เป็นไปตามวัยแล้วอาการปวดข้อเข่ายังเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลอีกด้วย เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อม aufarm.shop มี 5 สัญญาณบ่งบอกอาการข้อเข่าเสื่อม และวิธีรักษามาแนะนำ

โรคข้อเข่าเสื่อม คืออะไร ?

โรคข้อเข่าเสื่อม คือ โรคที่เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อ ซึ่งเป็นความผิดปกติของข้อ พบได้บ่อยในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมาก ๆ เมื่อกล้ามเนื้อบริเวณรอบหัวเข่าที่ช่วยในการพยุงหัวเข่าอ่อนแอลง ภาระการรับน้ำหนักจึงตกไปอยู่ที่ข้อเข่า เป็นสาเหตุสำคัญทำให้กระดูกข้อต่อและกระดูกอ่อนของหัวเข่าเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม

 • มีปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น ครอบครัวที่มีประวัติข้อและกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอ หรือเกิดจากขาหรือเข่าผิดรูป ซึ่งเป็นอาการผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
 • เมื่อมีอายุมากขึ้น เพราะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการซ่อมแซมของกระดูกอ่อนก็อาจลดลง แนวโน้มการเกิดข้อเข่าเสื่อมจึงมีมากขึ้น และมักพบในช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักตัว การที่มีน้ำหนักตัวมากจะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในข้อที่จะต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
 • มีประวัติเคยบาดเจ็บที่ข้อเข่า ทำให้มีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมได้สูง โดยอาจเป็นผลจากการบาดเจ็บ ถึงแม้ร่างกายจะมีการซ่อมแซมหลังจากการบาดเจ็บ โครงสร้างข้อเข่าก็อาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
 • กิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไป หรือการใช้ข้อเข่าหักโหมซ้ำ ๆ ท่าทางบางอย่างที่ต้องงอเข่ามากเกินไป เช่น การคุกเข่า หรือ นั่งยอง ๆ ทำให้เข่าต้องรับแรงกดสูงกว่าปกติ

5 สัญญาณบ่งบอกอาการข้อเข่าเสื่อม

 1. ได้ยินเสียงกรอบแกรบในข้อเข่า ซึ่งเกิดจากหมอนรองกระดูกบางหรือสึกกร่อนทำให้ผิวกระดูกเสียดสีกันจนเกิดเสียงดังกรอบแกรบขึ้น
 2. ข้อเข่าฝืดแข็ง สังเกตได้จากการนอนหรือนั่งในท่าเดิมนาน ๆ เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ จะต้องใช้เวลาซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากน้ำหล่อเลี้ยงในข้อเข่าลดน้อยลง ทำให้การเคลื่อนไหวของหัวเข่าทำได้ยากลำบาก และมักเกิดขึ้นในตอนเช้าหลังตื่นนอน
 3. มีอาการปวดเสียวภายในข้อเข่า ซึ่งอาจเกิดจากกล้ามเนื้อรอบ ๆ เข่ามีความตึงตัวสูง และเกิดจากผิวกระดูกเสียดสีกันทำให้เกิดอาการปวด
 4. มีอาการตึงน่อง ปวดเมื่อยน่อง และมีอาการเข่าบวม
 5. เคลื่อนไหวแล้วไม่มั่นคง เหมือนเข่าหลวม และงอเข่า เหยียดข้อได้ไม่สุดเหมือนเคย

 

อาการโรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรก

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ระยะแรกอาจไม่มีอาการบ่งบอกหรืออาการยังไม่รุนแรง หรืออาจมีอาการปวดเมื่อยเป็นปกติ เมื่อมีการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรม เช่น การเดิน การวิ่ง การขึ้นบันได แต่อาการจะหายไปเอง แต่บางคนอาจจะมีอาการเสียวหัวเข่า ข้อฝืด เมื่อหยุดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เมื่อขยับจะรู้สึกถึงการเสียดสีของกระดูกหรือมีเสียงดังในข้อ

อาการโรคข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรง

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรง อาการปวดเข่าเจ็บเข่าจะรุนแรงมากขึ้น อาจมีอาการปวดในเวลากลางคืนเมื่อเกร็งกล้ามเนื้อ เมื่อมีการอักเสบจะมีข้อบวมร้อนและตรวจพบน้ำในช่องข้อ ลักษณะอาการข้อเสื่อมที่เป็นมานาน จะพบว่าเหยียด หรือ งอข้อเข่าได้ไม่ค่อยสุด กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่งหลวม หรือ บิดเบี้ยวผิดรูปทำให้มีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับเดิน ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความ การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ใช้ยา

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม จะต้องทำกายภาพบำบัด เช่น ใช้ความร้อนลึก และบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่า นอกจากนั้นผู้ที่มีภาวะโรคข้อเข่าเสื่อม จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนั่ง การยืน การเดิน ลดการกดที่ข้อเข่า การใช้ประคบร้อน ควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการใช้ยา

 • ทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล
 • รักษาด้วยยาต้านการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ในรูปของยาฉีดและ ยาลดการอักเสบ
 • ยาทาเฉพาะที่ประเภทยาแก้ปวด และ ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ใช้ทานวดซึ่งจะ
 • กระตุ้นให้เกิดความร้อนเฉพาะที่
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ
 • ฉีดสารน้ำเลี้ยงไขข้อ

รักษาด้วยการผ่าตัด

วิธีรักษาด้วยการผ่าตัด เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เมื่อปวดมากและรักษาด้วยยาหรือทำกายภาพแล้วไม่ดีขึ้น หรือข้อเข่าผิดรูปจนใช้งานไม่ได้

วิธีป้องกันตนเองจากโรคข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม คืออาการของโรคที่เป็นแล้วนอกจากรักษาให้หายเป็นปกติได้ยาก ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นการป้องกันตนเองจากอาการข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและสามารถทำได้ ดังนี้

 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน การมีน้ำหนักตัวมาก ๆ ทำให้ข้อเข่าต้องทำงานหนักเพราะรองรับน้ำหนักมาก มีโอกาสข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการยกของหนัก ๆ การนั่งขัดสมาธิ คุกเข่า หรือพับเพียบเป็นเวลานาน ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเข่าทำงานหนักเกินไป
 • หมั่นบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรง
 • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และไม่หักโหมเกินไป
 • ทานอาหารเสริมบำรุงกระดูก

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัย รวมทั้งความเสื่อมถอยของเซลล์และกระดูกเราอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาการข้อเข่าเสื่อม ก็เช่นเดียวกันเป็นอาการของโรคที่เกิดขึ้นตามวัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เราบำรุงดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี ทานอาหารที่มีประโยชน์ เลือกทานอาหารเสริมบำรุงกระดูก ช่วยเสริมสร้างให้กระดูดแข็งแรงขึ้น เพียงเท่านี้ก็สามารถรับมือกับโรคข้อเข่าเสื่อมได้แล้ว

aufarm-logo

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยา และมีคุณภาพจากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

Copyright © 2020 Aufarm / All rights reserved.

เมนูหลัก